Bagla

Həkimdən soruş

Hekimden sorus


Tibb tarixi
Piyaləyə dolanan ilan – tibb rəmzinin tarixi

Tibb elmi tarix boyu hər zaman insanların sağlamlığını qorumaq üçün daim inkişaf edir. Bəzi mənbə...

248
Bir əsr içində bir əsər

İnsan onu, o da insanı öyrənir... Ta qədim zamanlardan bu günədək mövcud olan xalq nağılla...

411
Azərbaycanda təbabət

Tarixi Azərbaycanın Çalağantəpə məntəqəsində aparıılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində, e.ə. I...

192


ailehekimi.az