Bagla

Həkimdən soruş

Hekimden sorus


Tibb tarixi
Bir əsr içində bir əsər

İnsan onu, o da insanı öyrənir... Ta qədim zamanlardan bu günədək mövcud olan xalq nağılla...

24
Azərbaycanda təbabət

Tarixi Azərbaycanın Çalağantəpə məntəqəsində aparıılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində, e.ə. I...

41


ailehekimi.az