Bagla

Həkimdən soruş

Hekimden sorusUzman Dr. Şəhriyar Fətullayev

Şəhriyar Fətullayev 1987-ci ildə Cəlilabad rayonunda doğulmuşdur. 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır. 2011-ci ildə Türkiyə Respublikasında bakalavr diplomunun təsdiqi üçün tələb olunan STS (Seviye Tespit Sınavı) imtahanından keçmiş və Türkiyədə həkim kimi çalışmaq haqqı qazanmışdır. 2011-ci ildə TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) imtahanını müvəffəqiyyətlə keçərək Ankara Universiteti Tibb Fakültəsi İbn Sina Xəstəxanasında Ortopediya və Travmatologiya/Əl Cərrahiyyəsi kafadrasında ixtisas təhsilinə (Uzmanlıq) başlamışdır. 5 illik aktiv ixtisas təhsilinin sonunda uzmanlıq imtahanından keçərək Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənən Ortopediya və Travmatologiya Uzmanı ixtisasını almışdır. Ankara Universitetində işlədiyi müddətdə aşağıdakı kurslar və konqreslərdə aktiv iştirak etmişdir :

 • 2011 – YÖK DİPLOMA DENKLİK BELGESİ.
 • 2010 –TC, BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ TÖMER SERTİFİKASI
 • 12-13.10.2012 –OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KURSU(TurkishSociety of ShoulderandElbowSurgery), Konya, Türkiye.
 • 13-14.09.2013 – X TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI, TOTBİD, Ortopedik Travma Şubesi, Ankara, Türkiye. (X Basic Orthopaedic Trauma Course)
 • 2013-3.11.2013 – XXIII ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye
 • 10-11.01.2014 – ORTOPEDİ GÜNLERİ’’,Ankara Üniversitesi,Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Ankara, Türkiye
 • 19-20.09.2014 – X TEMEL ARTROPLASTİ KURSU,Ankara, Türkiye. (Basic Principles of Arthroplasty Course)
 • 28-29.03.2014 – IV KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ TEMEL KURSU, Ankara, Türkiye. (Turkish Society of Orthopaedics& Traumatology IV Bone & Soft Tissue Tumors Basic Principles Course)
 • 5-6.12.-2014 – VI MİNİMAL İNVAZİV,KİLİTLİ PLAK OSTEOSENTEZ VE İLERİ TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI, Ankara, Türkiye
 • 6-7.03.2015 – “ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARTROSKOPİ EĞİTİM SEMPOZYUMU’’ (UZMANLARLA BULUŞMA), Ankara, Türkiye
 • 3-4.04.2015 – TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ,Prof.Dr.Rıdvan Ege IX TEMEL EL CERRAHİSİ KURSU, Ankara, Türkiye
 • 17-20.04.2015 – VIII ULUSAL ARTROPLASTİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye
 • 9-10.10.2015 – X AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ EĞİTİM TOPLANTISI,Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • 2016-03.04.2016 – VIII ULUSLARARASI İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU, İzmir, Türkiye
 • 26-27.05.2016 – “ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARTROSKOPİ EĞİTİM SEMPOZYUMU’’ (UZMANLARLA BULUŞMA), Ankara, Türkiye
 • 18-19.09.2014 – TOTBİD KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ŞUBESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAYO KLİNİK TARAFINDAN BİLİMSEL DESTEK VERİLMİŞ, KAS-İSKELET TÜMÖRLERİ TOPLANTISI,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye.(TSOT (Turkish Society of Orthopaedics& Traumatology and Mayo Clinic Educational Support – Bone & Soft Tissue Tumors Principles of Treatment)
 • 17-20.01.2015 – AO TRAUMA COURSE-BASİC PRİNCİPLES OF FRACTURE MANAGEMENT, ANKARA, TURKEY
 • 13-16.06.2015 –AO TRAUMA COURSE-ADVANCED PRİNCİPLES OF FRACTURE MANAGEMENT, İZMİR, TURKEY
 • 17-18.06.2016 – XVII İLERİ CERRAHİ ARTROSKOPİ KURSU,TUSYAD,Ankara, Türkiye. (Advanced Surgical Arthroscopy Course 17-18 June 2016 Turkey)
 • 1-13.09.2015 –AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİ VE ARTROPLASTİ KURSU,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi, Ankara, Türkiye
 • 6-7.03.2015 – TRAUMA MASTERCLASS ‘’CHALLENGES İN TREATMENT OF THE LOWER LİMB FRACTURES’’, Zimmer İnstitute Medical Education Course, ANKARA, TURKEY

 

Elmi dissertasiyası ortopedik onkologiyanın aktual problemlərindən olan sümük şişlərinin cərrahi müalicəsi istiqamətində olmuşdur :

 • YUXARI VƏ AŞAĞI ƏTRAF SÜMÜK ŞİŞLƏRİNDƏ ƏTRAF QORUYUCU CƏRRAHİYYƏNİN PRİNSİPLƏRİ ƏSASINDA DAMARLI FİBULA QREFTİ İLƏ REKONSTRUKSİYA SONRASINDA SÜMÜK SAĞALMA MÜDDƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

Dr.Şəhriyar B. Fətullayev aşağıdakı istiqamətlərdə cərrahi müdaxilələri icra edir :

Artroksopik Əməliyyatlar: Çiyin, Dirsək, Əl Bilək, Diz, Aşıq-Baldır Oynaqlarında qapalı-endoskopik əməliyyatlar (Çiyin ağrıları,Çiynin təkrari çıxıqları,Çiyində əzələ-vətər yırtıqları, Dizdə Menisklərin yırtığı və Qığırdağın xəstəlikləri, Ön çarpaz bağ/Arxa çarpaz bağ qopmalarının artroskopik təmiri, Aşıq-baldır oynağında qığırdaq yaralanmaları, sıxışma sindromunun endoskopik müalicəsi, Ön və Arxa aşıq-baldır oynağı artroskopiyası, Əl biləyinin xroniki və kəskin ağrılarının diaqnostik və müalicəvi artroskopiyası və s.)

 

Oynaqların Endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, Diz,Aşıq-baldır, Çiyin, Dirsək Oynaqlarında Birincili və Revizion cərrahiyyəsi (Osteoartroz, posttravmatik artrozlarda, yetişkinlərdə bud-çanaq oynağı çıxığı səbəbilə yarnmış artrozlarda endoprotez əməliyyatı, Protez İnfeksiyalarının Cərrahi müalicəsi)

 

Ortopedik Onkologiya və İnfektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların Sümük və Yumuşaq toxumalarının Xoş xassəli və Bəd xassəli şişlərinin (Osteosarkoma, Xondrosarkoma, Ewing sarcoma, Lipoma, Liposarkoma, Anevrizmal və Bəsit sümük kisti, Fibroz displaziya, Osteoid osteoma, Ekzostoz,Enxondroma və s.) Cərrahi müalicəsi, Tumor Rezeksion Protezlərlə, Damarlı Sümük Qreftləri ilə Ətraf Qoruyucu (Limb Salvage) Cərrahiyyənin aparılması, Metastatik sümük və yumuşaq toxuma şişlərinin cərrahi müalicəsi (endoprotez, intramedullar nail və s. ilə fiksasiya, eksiziya), Septik artrit, Osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.

 

Əl Cərrahiyyəsi: Vətər, Damar, Sinir kəsikləri, Vətər transverləri, Dərin və Səthi əl yaralanmaları, Replantasiyalar (qopmuş barmaq, əl qol, ayağın mikrocərrahi metodlarla bərpası), Əlin Anadangəlmə anomaliyaları, Karpal sümüklərin və falanksların travması (sınıq,çıxıq,deformasiya ), Karpal/Kubital Tunel sindromu, Tətik barmaq, Baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri, Uşaqlarda Bazu kələfinin iflicinin cərrahi müalicəsi və s.

Ətraflarda Mikrocərrahi  Əməliyyatlar (Damar və Sinirlərdə mikroskopik təmir əməliyyatları, sərbəst və rotasional flap’lər)

 

TravmalarDeformasiya Cərrahiyyəsi: İzolə və Müştərək Travmalar, Sınıqların (Körpücük, bazu, mil, dirsək, çanaq, bud, qamış, ayaq sümüklərinin) Açıq və Qapalı Fiksasiyası, Çıxıqların (Bazu, Dirsək, Bud-çanaq, Diz, Aşıq-baldır oynaqlarının çıxığı) Cərrahi və Konservativ müalicəsi, Sümük sınıqları sonrasında qaynamama (psevdoartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, Ətraflarda Qısalıqların və Əyriliklərin cərrahi müalicəsi və s.

 

Ayağın Cərrahi Xəstəlikləri: Halluks valgus, Halluks rigidus, Dərzi bunyonu, Freiberg xəstəliyi, Morton Neyroması, Pes Planus (yastıayqlılıq), Pes Cavus, Çəkic barmaq, Ayağın digər deformasiyaları və s.

 

Pediatrik Ortopediya: Bud-Çanaq Oynağının Anadangəlmə çıxığı, PEV (Əyripəncəlilik), Əyriboyunluq, Pertes xəstəliyi, Pediatrik travmalar və s.

 

Ünvan: Caspian İnternational Hospital

Telefon: +994 50 995 99 66

Email: ort@drfatullayev.com


 460    PAYLAŞ |

Şərh üçün bağlıdır.